Szanowni Państwo!

W sytuacji kryzysowej spowodowanej rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, II Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe  zostaje przełożone na termin późniejszy.
Nowy termin zostanie podany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

_______________________________________________________________

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji Mikrosympozjum dotyczącego grafenu i materiałów 2D.

II Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe  odbędzie się 27.03.2020 roku na terenie  Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Za organizację merytoryczną wydarzenia odpowiada Zakład Fizyki Chemicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Celem konferencji jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja poznańskiego środowiska naukowego zajmującego się grafenem i innymi materiałami 2D.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się grafenem i materiałami 2D oraz ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach nauki: chemii, fizyce, nauki o materiałach, medycynie. W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji osoby zaczynające swoją karierę naukową.

 

Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum:

 • Synteza i charakterystyka grafenu i nowych materiałów 2D;
 • nanokompozyty bazujące na grafenie i materiałach 2D;
 • biofunkcjonalizacja grafenu
 • modelowanie grafenu i struktur 2D
 • zastosowanie np. w fotokatalizie, energetyce, biomedycynie itd.

Daty

WAŻNE DATY:

14.02.2020 – termin zgłaszania uczestnictwa w Mikrosympozjum

!!! Rejestracja przedłużona do 23.02.2020r !!!

14.02.2020 – termin wpłaty opłaty za uczestnictwo

28.02.2020 – termin nadsyłania abstraktów

27.03.2020 – termin Mikrosympozjum

!!! Nowy termin Mikrosympozjum zostanie podany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem !!!

Rejestracja

Zgłoszenia: Warunkiem udziału w konferencji  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres zfch@amu.edu.pl

Karta zgłoszeniowa

Forma uczestnictwa: referaty (15min + 5min dyskusji) lub plakat (maksymalny rozmiar: A0)

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

 

Oplata konferencyjna

125 zł – opłata pełna

  75 zł- opłata dla studentów i doktorantów
  Opłata obejmuje udział  w konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad

   • Wpłat należy
    dokonać na konto bankowe:
    Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
    z tytułem przelewu: opłata konferencyjna/KN000834/

Kontakt

Sekretariat konferencji:
mgr Daria Larowska

E-mail kontatowy: zfch@amu.edu.pl

 

Komitet organizacyjny: 
prof. dr hab. Bronisław Marciniak 
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829 1988/1990

dr Anna Lewandowska-Andrałojć
Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Uniwersytetu Poznańskiego 8(p.2.2), 61-614 Poznań 
tel. (61) 8291737
E-mail: alewand@amu.edu.pl

 

 

 

Organizator:

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu